Leppävirran kunta uusii vesihuoltolaitosten paikallisautomaation

28.08.2019

Leppävirran kunta on valinnut vesihuoltolaitosten paikallisautomaation toimittajaksi HI-Automation Oy:n. Toimitus sisältää vesihuoltokohteiden paikallisautomaation sekä radomodeemiyhteyksien rakentamisen. Toimituksessa automatisoidaan 1 vedenottamo sekä 6 raakavesipumppaamoa.

07.01.2020Syötteen jätevedenpuhdistamon automaatio uusittiin
20.11.2019Muutimme Klaukkalaan
28.08.2019Leppävirran kunta uusii vesihuoltolaitosten paikallisautomaation
21.12.2018Parikkalan jätevedenpuhdistuslaitoksen ja vesihuollon toteutus etenee